Denuncia de CGT sanciona a Transports de Barcelona per no garantir la salut i la seguretat dels treballadors del Centre de Control de Bus.

 

Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya inicia un procediment administratiu sancionador contra Transports de Barcelona SA, evidenciant que des de l’any  2008 hi ha hagut una epidèmia de més d’una quarantena d’afectats amb lipoatrofia semicircular,

tot i haver passat 12 anys no ha implantat les mesures bàsiques que podien evitar o pal·liar l’aparició d’aquesta patologia soferta per tants treballadors. Inspecció de treball obliga a implantar la resta de mesures preventives existents.

 

Des de CGT demanem a la nova direcció de TMB que reaccioni amb rapidesa donant les indicacions pertinents als responsables actuals, per implantar les mesures indicades i finalment poder comprovar el proper 2020 si s’eliminen els 26 casos actuals, sinó traslladar el CCB a una nova ubicació lliure d’aquesta afectació.  Altrament, demanem explicacions, disculpes als treballadors i que es depurin responsabilitats dels responsables de no haver instal·lat en la seva totalitat les mesures preventives, ja indicades en el Protocol de la Generalitat de Lipoatrofia semicircular.

 

Curiosament CGT no te cap delegat en el col·legi de tècnics i administratius,  col·lectius d’afectats per la lipoatrofia al CCB, si en té UGT, CCOO, SIT i ACAT. No obstant, des de CGT es va entomar el clam de l’assemblea de comandaments, sense por i en solitari des d’un inici (no es va voler sumar cap altre sindicat). CGT ho va denunciar per poder solucionar l’aparició de casos de lipoatrofia així com la manca d’il·luminació, efectuant denuncia a inspecció de treball (cal recordar que anteriorment treballadors patien mals de cap possiblement per manca d’il·luminació, llocs de treball amb menys del 20% de la llum mínima necessària).

 

Actualment, hi ha un seguit de denuncies posades per part de CGT, que afecten al col·lectiu de tècnics i administratius, tals com la no aplicació d’articles en pacte de comandaments, així com la denuncia sobre el complement salarial en concepte d’objectius, que afecta a centenars de treballadors. Curiosament, altres seccions sindicals se sumen posteriorment a efectuar les mateixes denuncies de CGT, si volen les medalles que se les quedin, CGT busca solucions.

 

Enllaç Resolució d’inspecció de treball

Enllaç Demanda a la direcció per implantar les mesures indicades