Cal fer les coses amb consideració a les persones,

els treballadors no som simples números

 

Transports de Barcelona a accedit a que els treballadors, compresos entre els números de treballadors 15127 y 15162, se’ls hi reconeix com a antiguitat tot el temps que han estat en l’empresa. Aquest nou reconeixement i manera de procedir el trobem correcte, esperant que d’ara en endavant s’actuï amb aquest criteri que tant a costat aplicar. Malauradament no han evitat que la modificació generi un perjudici directe als treballadors compresos entre el numero 15100 i 15112, 12 conductors d’autobús i un comandament d’explotació, els quals no se’ls hi ha aplicat la mateixa consideració a efectes de còmput d’antiguitat, causant-los un greuge de consideració important., ja que tot i havent entrat a treballar a l’empresa anteriorment als treballadors esmentats en primer lloc, ara a efectes d’antiguitat en resulten amb una de posterior, afectant-los greument les seves condicions laborals a efectes d’escollida de serveis, vacances i tot allò que es regeixi per l’antiguitat actualment i a futur.

CGT demana a la Direcció de Transports de Barcelona una rectificació immediata de l’antiguitat dels 13 treballadors, afectats ja que s’ha actuat sense resoldre les afectacions que en resultaven. La solució es ben senzilla i l’ètica i valors teòrics de TMB ho haurien d’haver tingut present per tancar correctament aquesta decisió.

Podeu veure la sol·licitud aquí

Malauradament, responsables de l’empresa i sindicats afins resten al seu costat permetent-ho. Per exemple, sembla que no saben de les condicions precàries dels conductors que estan a cap de setmana que ja van treballar l’estiu passat a cap de setmana, han estat de nou contractats a començaments de març de 2020 i ara després de quasi un any aguantant per poder passar a jornada completa, ens trobem noves incorporacions aquest juny a Jornada completa, i no se’ls ha considerat en primer terme ni se’ls hi ha donat cap opció. Per endavant que no tenim res en contra als nous companys que entren aquesta setmana per estar l’estiu, però si ens sembla poc ètic i moral aquesta manera d’actuar desconsiderant humanament qui ja es treballador. Talment tot plegat cada treballador fos una peça de Lego, i no pas una persona amb vida, família, entorn, etc., on estan els valors de l’empresa?

Caldria  reflexionar profundament i anar canviant aquesta visió tant deshumanitzada on es parla i tracta de números i no de persones. Això ha de canviar.