Aigua potable per a tot el personal

Inspecció de Treball ja ha dictaminat

 

Inspecció de Treball requereix a Transports de Barcelona aigua potable amb  garanties higièniques per a tots els seus treballadors. Gràcies a la denuncia interposada per CGT  l’any 2019, en compliment de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene del any 1971, es requereix a Transports de Barcelona que ha de facilitar aigua potable en recipients amb tota classe de garanties higièniques, als treballadors que treballen al aire lliure, personal de conducció inclòs, per si algú en té dubte.

Cal recordar que no fa gaire temps els conductors del bus turístic disposaven accés a botelles d’aigua de litre i mig  a  sota l’estàtua de Colom i a plaça Catalunya, també es pot facilitar l’aigua en envasos  adequats als centres.

 

 

 Article al Utopia 205 on ja es demanava.

 

Transports de Barcelona, a febrer del 2021, segueix no facilitant l’accés a agua potable a tota la plantilla. L’empresa si facilita agua potable en els seus centres físics de treball, discriminant als qui que presten servei al aire lliure, tals com personal de  conducció , agents de intervenció, comandaments d’explotació, mecànics d’assistència integral en ruta,  operaris de manteniment y qualsevol altre amb situació anàloga. Realitzar jornades de treball de fins a 8 hores sense accés a aigua, pot incidir a la salut i curiosament així es disminueix la necessitat d’ús dels  WC corporatius en els terminals de línies.