RETRIBUCIONS VARIABLES

TB NO INFORMA NI ES TRANSPARENT

 

Després de la denuncia a Inspecció de Treball posada per CGT, es constata que Transports de Barcelona SA incompleix l’Estatut dels Treballadors, ja que no informa sobre les retribucions variables, al Comitè d’empresa ni als afectats, amb la necessaria anlelació del periode a valorar i amb manca de concreció dels parametres a aplicar-se  per a assolir aquests objectius, siguin grupals o personals.

Inspecció de Treball aquest Febrer de 2021 requereix a TMB, complir amb la llei de manera inmediata, i de moment segueix sense informar a la plantilla afectada.

 

 Una empresa com TB, hauria de ser clara, transparent i eficient en aquests tramits repetitius, o  …. hi ha algún interés ocult?