2ª Reunió de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de TB

 

El 10/3/2021 es va celebrar, en format presencial a la cotxera de Triangle, la segona reunió de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat (CNPI). Hi van assistir 6 persones de la Representació de la Direcció (RD), 6 persones de la Representació de la part Social (RS) i persones assessores, que per part de la RS van ser un per a cada secció sindical, coincidint quasi totes les persones que vam fer plegades les 12 hores de formació els dies 3, 4 i 5 de març, mitjançant l’Aula Virtual del Grup CIEF. En representació de la CGT hi vam assistir Elisenda Rotger i Montse Sánchez, de la Secretaria de Gènere de la CGT de Catalunya.

A trets generals, es va fer una presentació de l’empresa externa a qui TB a contractat i es va negociar el Reglament del CNPI.

Mireia Duran, de Quotidiada Coop, ens va fer la presentació i se’ns va distribuir el programa i el cronograma. Ens ajudaran només amb el diagnòstic, però ve detallat tot el Pla:

Elements d’anàlisi

Treball de camp:

Entrevistes de context:

Entrevistes personals: Direcció, sindicats i personal de diverses categories

Sessions de treball grupal

Enquesta

Presentació del diagnòstic, negociació i aprovació

Pla de mesures

Negociar i aprovar el Pla.

Durant la interessant presentació, se l’hi van consultant en quin punt es tenen en compte les demandes, aportacions i/o consens amb la representació de la part social, com la participació de la RS en el treball de camp. Des de la CGT a més demanem:

Les enquestes es facin en horari laboral, per promoure la participació.

L’Anàlisi del diagnòstic el consideren dintre del període d’esmenes. Es demana ampliar el temps per dedicar a aquest anàlisi.

No està indicat on s’analitza el Pla d’Igualtat anterior, després d’un debat, es convé que no te sentit analitzar-lo si no se li va donar el seguiment suficient per tal que ens aporti cap dada positiva.

En quant al Reglament de la CNPI que va entregar la CGT en l’Acte de Constitució, és negocien els següents punts clau:

Es farà formació addicional en cas que es consideri necessari.

Periodicitat quinzenal de les reunions amb un redactat més obert.

El Cronograma i el qüestionari queden englobats en la proposta de Quotidiana coop.

És necessari un secretari o secretaria d’actes si s’acorda signar les actes en acabar les reunions.

 

És recorda que d’acord amb els Reals Decrets, s’equipara la CNPI a les comissions negociadores dels Convenis Col·lectius.

Es sol·licita un dia més d’alliberament a càrrec de l’empresa per estudiar la documentació, tal com ja disposa TB per a les reunions de les negociacions de conveni col·lectiu. Després d’un llarg debat, s’acorda incloure en l’acta de la reunió la nostra petició.

Es sol·licita aportar l’ordre del dia i la documentació necessària a les reunions amb 1 setmana d’antelació. Exposada la dificultat d’aconseguir aquest punt de forma habitual, la RD ens notifica que es facilitarà tant aviat com sigui possible.

S’utilitzarà l’eina Microsoft Teams que ens proporciona TB, per a penjar la documentació i facilitar la comunicació de totes les parts.

Després de la modificació parcial del Reglament i de dues actes de reunió que no s’aproven, la majoria coincidim en que no desitgem haver d’esperar tanta estona per signar l’acta en cada reunió, i que tant l’acta d’avui, com les de les properes, és rectificaran mitjançant el Teams i es passaran per a la seva signatura en la següent reunió.

Tothom, tant RD com RS, venim condicionats per les peculiaritat dels respectius llocs de treball, la majoria hem passat per la mateixa Aula formativa del Grup CIEF i volem un Pla d’Igualtat útil i interessant per a TB. Tot i això, està clar que les demandes de la part social signifiquen un despesa econòmica i/o organitzativa, i l’empresa voldrà reduir aquestes despeses, així que seguirem insistint fermament per aconseguir el millor Pla d’Igualtat. En aquest punt, ha estat molt interessant comprovar la força que ens aporta la Comissió d’Igualtat de la CGT, quant necessàries han estat les sessions formatives a les que vam assistir amb anterioritat i l’imprescindible punt de vista i experiència que ens aporta la companya Montse Sànchez i el seu tarannà.

Salud, sororidad i igualtat.

PD: Amb posterioritat, se’ns comunica que Quotidiana Coop finalment no assessorarà a TB en el Pla d’igualtat i caldrà contractar a un altre empresa.