24/02/2022

Pla d’Igualtat 21-23 del 02-2022 – Revisió del Diagnòstic

Por Admin 3

Analitzar, proposar i actuar és un bon pla

Sense temps per poder analitzar amb detall el contingut de l’informe presentat per la Consultoria MIT, es tornen a celebrar dues reunions més en el termini de tres dies. Les 7 hores del total del temps invertit els dos dies, se centren a la lectura i anàlisi dels diferents informes, taules i gràfiques entregades, sense haver arribat al final del text.

És una diagnosi desagregada per sexes, òbviament, però on la generalització de totes les dades, no ajuda a donar-nos una imatge real de l’actual situació dintre de TB respecte a la Igualtat. Per això des de la CGT hem demanat i repetit en quasi tots els apartats, que es donin les dades desagregades per als següents eixos bàsics:

  • Separar les dades entre els CONs i l’Edifici Zona Franca II
  • Nivells salarials, però també llocs de treball

S’entén que dintre d’Edifici Zona Franca II s’han agrupat tots els altres centres de treball on tenim personal assignat, com poden ser l’Edifici on tenim la Seu Social o Sagrera, Santa Eulàlia, Boixeres, etc.

Explicant la Gràfica 4 d’un altre manera, mentre que a les cotxeres les 280 dones representen el 7%, a ZFII les 113 dones representen el 37%. Totes dues àrees necessiten mesures correctores per equiparar homes i dones, però la incidència a les cotxeres és de tal magnitud que cal una anàlisi més acurada, per exemple, no ens és d’utilitat que ens presentin les 3.585 persones del nivell 6 sense separar els llocs de treball.

Un altre exemple, les mitjanes retributives desagregades per sexes no acaben de quadrar, quan investiguem una mica des de la consultora ens acaben reconeixent que hi ha alguna persona que desvirtua les dades, que en aquests casos s’acostuma a treure de les dades generals i s’argumenta el motiu en el document. Està clar, no ens ho reconeixen fins que la nostra argumentació els hi obliga. Tot plegat fa sospitar que la negativa a desagregar Cotxeres i Oficines ZFII tenen aquest mateix motiu d’origen, emmascarar les dades per fer una foto més positiva de l’estat de la nostra empresa, així, el que no surt a la foto o queda emmascarat, no s’haurà d’invertir esforços ni diners en millorar.

Presenten les dades de contractació i promoció, però sense presentar la relació de candidatures presentades, ni els motius per als quals no han superat el procés de selecció.

Afirmen que tota la formació es fa en horari laboral, però no saben si hi ha inclosa la formació online, que no podem fer mentre conduïm o estem a la fossa del taller.

També fan gala d’uns fantàstics protocols contra l’assetjament, tan laboral, com per raó de gènere o sexual, orientats tant als treballadors i treballadores, com a les persones usuàries de TMB, però durant els anys 2019, 2020 i gran part del 2021, només s’ha obert una investigació, d’una empresa de més de 4.500 persones?!? … de res serveixen els protocols si el gruix de la plantilla no saben que existeixen.

Sembla que finalment impera la lògica i se’ns proporcionaran les dades, encara que fins que no ho veiem, no ens ho creurem.

Està clar que si volem caminar cap a la igualtat i la corresponsabilitat dintre i fora de l’empresa, no ens hem de limitar a aprovar un Pla per a major glòria de la direcció o perquè la presidenta de TMB, Laia Bonet, es posi la medalla el 7 de març. Ni deixar-nos portar per les presses d’última hora ni la desídia de l’alta direcció i alguns sindicats.

Com sempre des d’aquest sindicat no ens quedem només a les paraules, sinó que també busquem amb fets aplicar allò que pensem. Per això a la CGT, des del primer dia hem format la nostra pròpia Comissió d’Igualtat i Gènere, on els i les integrants anem assistint a les reunions d’Igualtat aportant, a diferència d’altres seccions sindicals, propostes, anàlisis i correccions que prèviament, i després d’un treball col·laboratiu, s’han consensuat a la CGT. Comissió que obrim a la participació directa de tota l’afiliació i simpatitzants, a la que et convidem, trucant o enviant missatges a l’Elisenda Rotger (telèfon 657841839, email erotger1969@gmail.com), l’única dona delegada del Comitè d’Empresa.

Finalment, considerem des del nostre sindicat que el futur Pla pel foment de la Igualtat de les persones treballadores a autobusos de TMB, ha de tenir una sèrie de mesures correctores de les desigualtats que han de ser implementades al llarg dels anys que duri el nou Pla, fiscalitzant la seva aplicació mitjançant la creació d’una Comissió d’Igualtat amb reunions periòdiques per comprovar el seu seguiment, proposar accions de millora del Pla en vigor, avançant feina per futurs plans, seguiment de la impartició de la formació continua de la plantilla i, una cosa fonamental perquè en el futur es redueixin les diferències entre el nombre de dones i homes dintre de la plantilla, en especial dintre d’Explotació, com són acords de col·laboració amb entitats públiques per facilitar, fomentar i ajudar a la integració de la dona a TB.

Salut, Sororitat i Igualtat