El 28/4/21 es va celebrar un altre reunió de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat (CNPI), aquest cop hi vam assistir Juan Ramiro i Elisenda Rotger. L’ordre del dia era recompte voluntaris a les entrevistes, negociar l’enquesta i Focus Groups amb sindicats.

El recompte de les persones voluntàries va ser fàcil, 18. Gràcies a tots i totes les que us heu ofert a participar a les entrevistes.

Amb les enquestes vam veure que no arribaríem enlloc, perquè no es pot avançar amb la dinàmica, ja tristament habitual, del ping pong, els sindicats proposem i l’empresa denega, o l’altre tècnica ja també habitual a les intervencions de la CGT, fer veure que no ens senten, tres vegades va haver de demanar un recés el Ramiro des de la CGT.

En consideració a les persones que van assistir on line  i donat que tota la Representació Social hi vam assistir presencialment, de bona fe vam acceptar desplaçar-nos TOTS ELS SINDICATS a un altre lloc per fer el recés en el que poder tenir temps d’estudiar i preparar una proposta coordinada entre totes les parts. Va quedar clar que aquest és el camí. Queda en mans de la Direcció, mentre no acceptin l’altre opció que tenen sobre la taula, decidir fins a quan s’haurà de fer d’aquesta manera en el transcurs de totes i cadascuna de les poques reunions que tenen previstes.

Entre anades i vingudes el temps va passant i el rellotge no s’atura per ningú, amb prou feines havíem començat a coordinar les prioritats, que la representació de la direcció ens va reclamar que havíem de tornar per fer el Focus Group, talment com si una mestra d’escola ens fa tornar “a classe”, i malauradament, la majoria va decidir que s’havia de tornar, com els obedients alumnes als que se’ls ha acabat “el pati”, amb la sorpresa que ja s’havia donat la reunió de la CNPI per acabada unilateralment per part de la Representació de la Direcció.

Així doncs l’enquesta no s’ha pogut acabar ni esta aprovada per la Representació Social de TB.

L’acta de la reunió del dia 23/3/21, va ser signada per tothom excepte ACAT i CGT, mentre els seus representants estàvem assistint al Focus Group, quina casualitat, justament els que havíem demanat modificar-la. Ha estat aprovada sense la nostra signatura.

I anem sumant, això és actuar de bona fe? com requereix l’article 5 del RD901/2020? Doncs a mi em comença a grinyolar.

Al Focus Group es va ampliar a una participació de 12 representants en consideració als 6 sindicats, per la CGT i van assistir el Ramiro i l’Elisenda, fem comptes: 2 x 6 = 7 participants, sí un total de 7 participants de la Representació social. Va estar focalitzat en Selecció i Promoció, Conciliació i Assetjament sexual, tot i que també es va comentar algun altre tema, com la “brecha de género” derivada de les reduccions de jornada i la disminució de sou i oportunitats que sovint en deriva. La representant de la Consultoría MiT va prendre forces anotacions per tenir en compte com a propostes de millora a TB, la valoració me la reservaré per a quan vegi el resultat que se’n traurà d’aquest Focus Group, però és evident que costarà introduir per la nostra part temes o qüestions, ja que prioritzen la seva experiència professional a les nostres aportacions.

Em enviat email i carta a tot quisqui d’aquesta comissió i als representants habituals de la direcció per convocar una altre reunió extraordinària de la CNPI tot incloent a l’ordre del dia: continuar negociant l’enquesta, reprendre les negociacions del reglament amb l’assistència d’algú amb poder de decisió per equiparar la CNPI als convenis col·lectius d’acord al Real Decret i la darrera sentencia del Tribunal Suprem (sí, aquesta és la proposta que tenen sobre la taula), i contestació a la petició per FER LES ENQUESTES DINS LA JORNADA DIÀRIA, ja formulada a la reunió del 10/03/2021.

Donat l’apretat cronograma o calendari i que existeix una data límit   tic tac tic tac …

Salut, Sororitat i Igualtat