L’ABSENTISME  NO ES COMBAT RETALLANT

DRETS LABORALS NI EL CONVENI COLECTIU

 

 

 La manca de personal s’ha fet evident en cada cotxera últimament.  Cada setmana s’han suprimit serveis, deixant de complir amb els compromisos del contracte programa de les línies afectades, ressentint-se els horaris, freqüència de pas etc., afectant clarament al personal de conducció i el passatge.

 

 Tot indica que aquesta situació ha motivat idees noves per tal de revertir la desesperant manca de personal i la reticència a nova contractació. Sens dubte, algunes actuacions  podran estar bé per tal de fer disminuir l’actual índex d’absentisme, però altres  que atempten i xoquen contra els drets laborals o l’acordat en Conveni no es permetran per CGT. Actualment ens trobem davant un clar abús de la confiança, la ignorància, o de la situació contractual d’una part de la plantilla, que no s’atreveix a dir que no al abús empresarial i que ben segur és futura llavor per més absentisme que caldria reconsiderar.

 

Des de Relacions Laborals s’ha comunicat a CGT que l’empresa  reinterpreta el criteri per l’aplicació i acceptació del Permís Retribuït per Intervenció Ambulatoria amb hospitalització inferior a 24 hores. Responsables de les Oficines de Centre i Caps d’Explotació també han comunicat aquest nou criteri, a Agents de Centre, Tècnics Polivalents, Comandaments d’Explicació, RTOs, CGOLS, etc. Amb indicacions molt clares de no permetre el contrari, cal advertir que aquest personal es simple transmisor d’una incorrecte aplicació del conveni d’ara en endavant. No caiguem en el parany de culpar al missatger, personal afectat també al formar part del personal de Conveni que tampoc haurà de permetre l’abús.

 

Des de l’empresa es vol reinterpretar l’article 28 vigent del Conveni Col.lectiu  2005 – 2008, el qual recull els tipus de Permisos Retribuïts existents per a la plantilla i els requisits d’aplicació.

 

Així, per el Permís Retribuït per Intervenció Ambulatoria amb hospitalització inferior a 24 hores, indica:

 

 

Des del moment del seu redactat fins l’actualitat l’empresa ho ha aplicat correctament, doncs amb el justificant corresponent d’intervenció ambulatòria ja ha estat suficient mentre s’acrediti ésser familia de 1er o 2on Grau per cosanguinitat o afinitat.

 

Algún responsable de l’empresa, o més d’un, amb clara voluntat de vulnerar drets dels seus treballadors, decideixen incloure i exigir que hi ha d’haber un "ingrés mínim" menor de 24 hores i que no en superi les 24 hores. Afegeixen literatura i paraules a un redactat prou clar, intentant recuperar l’aplicació que indica l’Estatut dels Treballadors, i obviant que el conveni mai pot tenir condicions inferiors però si pot millorar-les  sempre en Conveni Colectiu com és el cas d’aquest permís a TB.

 

Actualment moltes intervencions ambulatories s’efectuen en centres que no han de ser necessàriment hospitals, com és el cas dels ambulatoris i clarament no es pot, ni és necessari efectuar una hospitalització més enllà del temps necessari per la intervenció, valoració i alta mèdica posterior, éssent normalment un temps menor de 24 hores, i evidentment no hi ha un ingrés, en qualsevol cas, el conveni tan sols exigeix una intervenció ambulatoria i que aquesta sigui amb hospitalització inferior a 24 hores, en el cas de que en acabar l’intervenció t’enviin a casa a reposar, clarament sempre serà menor de 24 hores. L’empresa també vol que s’acrediti un repòs domiciliari inmiscint-se en informació mèdica privada, innecesaria en cap cas, i menys en el pactat en Conveni Colectiu.

 

Altrament,  quantes vegades no hem agafat permisos podent-ho fer, i éssent justificats?, potser que s’ho repensin.

 

Si algún treballador/a  es troba o s’ha trobat amb aquesta situació, havent entregat el justificant mèdic, després d’efectuar la reclamació d’havers, i comprobat el descompte en nòmina del mes corresponent, que no ho accepti i ens ho comuniqui a la CGT que arribarem fins on faci falta.

 

Si en permetem una, ben segur els hi assenyalem que el camí de l’abús té via lliure.

 

 No a los recortes | CGT Telefónica

Fes la reclamació d'havers amb el comprobant habitual, i guarda't una copia de tot.

No segueixis el joc a la Direcció, el que ha servit fins ara segueix vigent, no canviarem res.