Comissió Administració 13 01 2022 – 2a Proposta calendaris TP i AC

El 13 de gener del 2022 es reuneix la Comissió d’Administració on ens presenten una segona proposta de calendaris per Oficina de Centre.

S’han fet tenint en compte el nombre mínim de persones necessàries per a la cotxera més petita, per assegurar uns models de descans que assegurin la cobertura de tots els centres amb cert marge de maniobra.

Caldria la modificació de la normativa aplicable específicament per aquests col·lectius, que s’hauria d’ajustar a les necessitats dels nous models de descans que s’aprovin en el seu moment.

 

Proposta col·lectiu Tècnics Polivalents (TP)

Atenent a la nostra petició de reconsiderar les necessitats de cobertura per establir uns calendaris de dilluns a divendres, la direcció de l’empresa valora la possibilitat de reduir la cobertura en caps de setmana i festius, a 1 persona com a mínim en horari matinal, que s’haurà de cobrir amb un canvi de franja si fos necessari i les respectives accions per assegurar les 12 h de descans obligatori.

Mantenen la proposta d’eliminació de la cobertura nocturna de 2 a 6 A.M.

Aquests canvis propicien cobertura suficient per poder assignar el 100% de les vacances en les 12 setmanes de temporada d’estiu i oferir el següent model 82 de descansos, amb característiques econòmiques i de canvis de descansos del model 65:

Des de la CGT opinem que anem pel bon camí, però continuarem lluitant pel calendari de dilluns a divendres.

 

Proposta col·lectiu Agents de Centre (AC)

Prenent com a referència altres sectors que han de treballar 24 hores els 365 dies a l’any, per tal de prioritzar descansos en caps de setmana (76) i incrementar el nombre de descansos anuals (124), ens porten una proposta incrementant les hores de jornada diària:

  • Laborable 7:37 h   (+20 minuts)
  • Dissabtes i festius 11:40 h (+20 minuts)

Això implica que cal inserir entre descansos el dia a treballar en cap de setmana per tal de respectar el descans mínim legal entre jornades, pel que ens proposen el model 76 de descans següent:

No han aportat les variacions de les 12 setmanes d’estiu o les dades de cobertura perquè “només és el principi d’una idea per seguir treballant” i sol·liciten la col·laboració dels sindicats abans de la pròxima reunió.

El punt de vista de l’empresa és que fora de les hores punta d’entrada i sortida de serveis, la intensitat de la feina es redueix prou per fer assumible una jornada més extensa, quan la veritat és que en aquest temps es fan totes aquelles tasques que no és possible realitzar en hora punta. Des de la CGT creiem que aquest no és el camí, cal consultar al col·lectiu i recollir propostes.

Aqui teniu el document complert de la presentació.

Un altra vegada centra el debat la reorganització de l’Oficina de Centre i no només en el canvi de calendaris. La Sra. Nazaret Gonzalez ens recorda que el canvi de calendaris ja ve d’una reivindicació de la pròrroga de conveni 2020-21 i que qualsevol altra modificació haurà de passar per la negociació del conveni col·lectiu que ja s’està negociant.

Des de la CGT els hi fem veure que qualsevol canvi és susceptible de modificar la massa salarial o conveni, com per exemple l’eliminació d’hores de nocturnitat aportarà una modificació en positiu.

Finalment, la direcció reconeix que, un cop pactats els calendaris, hi ha la possibilitat que aquests no quedin aprovats fins que no s’hagi negociat i aprovat la reorganització de l’Oficina de Centre en el seu conjunt, moment en què es traslladaria a la taula de la negociació de conveni actual, per al que a la reunió següent ens faran una primera proposta de canvi organitzatiu.

Ara toca recollir les impressions dels 2 col·lectius i fer les nostres propostes.

Salut i Lluita