Comissió d’administració 02 11 2021

Després de la denúncia de CGT a Inspecció de Treball on ja s’han evidenciat múltiples irregularitats laborals, sempre conegudes per l’empresa, aplicades al Col·lectiu CGOL i possible  frau a la Tresoreria de la Seguretat Social per emmascarament d’hores extres en altres conceptes salarials, la direcció intenta minimitzar les conseqüències d’una maldestre integració del col·lectiu CGOL a Conveni, que s’arrossega des del 2016, primer canviant contínuament de discurs i després amb excuses tant ridícules com la dificultat tecnològica d’un registre horari que sí ha trobat per a altres col·lectius, o la ja cansina excusa de la pandèmia del COVID-19.

Per aquest motiu li urgeix definir les condicions del col·lectiu i deixar-les per escrit amb el beneplàcit de la Representació dels Treballadors i Treballadores.

Tema únic a tractar l’organització del treball del col·lectiu CGOL. La direcció ens comunica d’entrada que no els ha donat temps de preparar cap documentació escrita, tot i els requeriments d’Inspecció de Treball a rel de les dues denúncies interposades per CGT, encara esperem, tant inspecció com aquesta comissió, poder saber dades tant bàsiques com el seu calendari laboral o els horaris diaris.

L’empresa proposa sense concretar detalls un acord d’organització del treball per al col·lectiu CGOL mantenint una jornada ordinària només de dilluns a divendres del que en resulten 1610 hores anuals. Afirmant que això es el que s’ha estat realitzant i consentint des del 2016, 56 hores menys que la resta dels col·lectius.

Per cobrir caps de setmana i festius pretén també distribuir 80 hores extraordinàries pactades retribuïdes i afegir 56 hores de jornada irregular en un increment de jornada pactada amb el concepte de “Guardia” tant si no es treballa presencialment cap hora com si es treballen 2h o si es treballen 8h, que s’assignen rotativament segons els tipus amb una “tarifa plana» que actualment s’estan pagant 340 euros diaris.

Organitzar una diferent  distribució de l’horari al llarg del any  i mantenint l’horari flexible (actualment es treballa menys de jornada a l’estiu i no es respectaven els descansos entre jornades ni setmanals que s’exigeix a la resta de la plantilla).

Per últim reconeix que al col·lectiu està rebent, sense cap pacte acordat en conveni, un complement d’IT per tal que sempre que estiguin de baixa (en un primer, segon, tercer, quart procés, etc..) sempre tinguin garantit el 100% del sou.

Davant d’aquesta primera exposició verbal, sense cap documentació entregada, la CGT demana que es presenti el calendari laboral que s’està aplicant actualment al col·lectiu CGOL i totes les condicions laborals. Recordem que en Conveni Col·lectiu no consta res més que les taules salarials, 1666 hores de jornada anual, que no reflecteixen tot el que finalment acaben cobrant ni treballant, sense estar pactat enlloc i que quan se’ls que varen passar a conveni se’ls hi va afegir ja un complement personal per no perdre poder adquisitiu en cap cas.

També s’indica que l’actuació de l’empresa al consentir 1610 hores de jornada anual pot ser un dret adquirit extrapolable a la resta de col·lectius, no pot ser que per decisió unilateral de l’empresa hi hagi treballadors de 1a i altres de 2a amb un evident tracte discriminatori, que en qualsevol cas les millores s’han de traslladar a la resta de la plantilla.

A més la normativa laboral indica que les guàrdies de disponibilitat s’abonen per la disponibilitat i a més les hores de presència s’han d’abonar com a extres o compensar en descansos, així ho va recordar la Inspecció de Treball.

El recent reunificat Trident UGT SIT i CCOO, pretén que no tant sols es consolidin aquestes millores diferenciades i no pactades, sinó que a més retornin al col·lectiu euro amb encara moltes més millores, com per exemple un increment substancial de l’import de l’antiguitat als quadriennis.

CGT i ACTUB han deixat clar que qualsevol millora del col·lectiu sobre el que hi ha escrit en Conveni Col·lectiu, s’ha d’ampliar a la resta de personal de Conveni i que les condicions laborals, econòmiques i millores de qualsevol tipus, s’han de negociar a Conveni Col·lectiu que és on toca.

Ni ACAT, ni UGT, ni SIT ni CCOO s’han sumat a la proposta de CGT i ACTUB per tal de que les millores de qualsevol mena s’apliquin a tots els col·lectius, argumenten primer els CGOLS i la resta ja es veurà, tots sabem que vol dir…, a l’acta firmada ho podeu comprovar (enllaç a l’acta).

Després d’insistir molt CGT i ACTUB, l’empresa afirma que aportarà per escrit l’estat de situació actual i la proposta d’un Acord de CGOLS. Ja podem anar esperant, ni amb requeriment d’inspecció del 2019 han aportat mai un calendari laboral del col·lectiu, essent una clara obligació empresarial.

Qui alguna cosa amaga, es que sap que no esta ben fet o es que no esta fent bé la seva feina.