L’Empresa deu uns 200.000 € 

El sindicat de CGT va interposar conflicte col·lectiu el 2021, per la practica empresarial de no pagar tots els conceptes laborals propis del servei en cas de permís retribuït. L’empresa ha acceptat un acord amb CGT per evitar el judici, ja que era vergonyós i no tenien possibilitats de guanyar. Per exemple si el permís és en un dissabte o diumenge no paga ni encara ara mateix els plusos de dissabte i diumenge, de igual manera amb la resta de conceptes salarials.

CGT adjunta una llista facilitada per l’empresa per requeriment judicial on apareix el personal de conducció afectat des del 2020 a octubre 2023 i les quantitats econòmiques de cada persona, en aquest període, un total aproximat de 200.000 euros, de moment, a costa de la plantilla.

Posteriorment publicarem llistat de la resta del personal de l’empresa afectat, més enllà del personal de conducció, tan aviat l’empresa compleixi el requeriment judicial efectuat per CGT.

Atenció: aquest llistat l’ha facilitat l’empresa i no necessàriament ha d’estar bé, per tant, si algú vol ser escrupolós amb els seus diners i el que se li deu, cal calcular un mateix, si tot quadra a través del calendari d’eines, si es correspon amb els conceptes salarials quan algú ha disposat d’un permís retribuït. Posteriorment, quan l’empresa decideixi pagar-ho amb la regulació corresponent a nòmina, caldria comprovar si els imports es corresponen, o caldrà efectuar la reclamació corresponent a on convingui.

La nova  directora d’organització de persones de bus, Nazaret González es va negar a posar data de pagament a la última paritaria, no entenem perquè no és capaç de pagar allò que es va pactar per escrit amb CGT, per no iniciar un procediment judicial que sabien perdriem.

No només a cada persona afectada se li estan negant els seus diners (de fa anys i encara ara mateix si tens un permís retribuït), sinó que entenem que també esta fent un frau conscient a la Tresoreria de la Seguretat Social diferint un pagament amb plena consciència.

Ben segur els responsables de dilatar el retorn de diners no pagats a la plantilla afectada i aplicar correctament els pagaments posteriors no seran sancionats ni rellevats, potser premiats, doncs han generat un estalvi històric a l’empresa a costa de la plantilla.

Aquestes continues situacions evidenciades per CGT son tota una doble escala de valors en una empresa pública, que amb aquest procedir no es pot dir exemplar, doncs ho permet i un cop se l’hi ha vist el llautó ho dilata en el temps.

Lista PDF