Info. Teletreball a Bus

APLICACIÓ DEL TELETREBALL SOBRE EL  PERSONAL DE TRANSPORTS DE BARCELONA S.A.

LA NOVA DIRECTORA D’ORGANITZACIÓ I PERSONES, NAZARET GONZÁLEZ, UNILATERALMENT DONA UN TRACTE DIFERENCIAT A PART DEL PERSONAL DE TB.

NO VOL NEGOCIAR, NOMÉS IMPOSAR.

Nazaret en el seu nou càrrec com a nova directora d’Organització i Persones ja comença a fer “bo” el seu anterior predecessor Carlos Jiménez, (que no és fàcil) fent joc brut i donant un tracte diferenciat a la plantilla de Bus. Ara toca vers qui efectua teletreball, altrament dit treball a distància. Des del sindicat CGT de bus fa molt temps, inclús abans de la pandèmia, s’ha intentat aplicar-lo i regular-lo en el conveni de bus. Els representants de l’empresa no volen negociar de cap manera, només imposar i restringir l’aplicació, sense escoltar cap millora, sense cost, que poden repercutir positivament sobre el personal afectat.

Com s’indica en el recent avís INFO TMB TELETREBALL 2023-2024, el passat divendres 27 d’octubre es va signar el XXVII Conveni Col·lectiu de Ferrocarril Metropolità de Barcelona en el que es recull un apartat específic del Teletreball, el seu àmbit d’aplicació, règim, i clàusules de garantia (article 19).

S’omet intencionadament que l’article 1 del conveni de metro que indica que:  

“les normes contingudes en aquest conveni col·lectiu seran d’aplicació a totes les persones treballadores de la plantilla de l’empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA.”

S’omet també intencionadament que en conveni de bus s’indica que:  

“El personal Euro es regirà pel pacte de trasllat acordat a aquest efecte i els acords específics que afectin aquest col·lectiu.”

En el pacte de trasllat no hi ha regulat el teletreball.

A l’última comissió paritària, la representació dels treballadors no van voler signar aquest acord imposat ja que restringeix i anul·la la capacitat negociadora vers tota la plantilla de TB susceptible d’efectuar teletreball, molt millorable. Que no us enganyin NO ENS NEGUEM QUE HO APLIQUIN UNILATERALMENT, tal i com han fet fins ara i amb millores, però no podem renunciar al nostre dret de negociació, des de CGT entenem que hi ha molts aspectes molt millorables i no podem acceptar que es negocií a METRO i no es vulgui negociar a BUS per decret de la Sra. Nazaret, evitant poder aplicar propostes de millora per a la plantilla en el teletreball voluntari. A les dues últimes comissions paritaries, del 18 i 19 d’aquest desembre, a la primera no es va presentar la representació de l’empresa i la segona es va anular perquè ni UGT ni CCOO comunicaren que no podia anar cap delegat, la propera després de reis quan torni de vacances, sense cap contemplació per qui està afectat.

A l’última paritària realitzada Nazaret va amenaçar de no aplicar-lo a tota la plantilla de bus sinó acatàvem la seva imposició, s’evidencia que s’ho ha repensat parcialment amb l’estratègia de dividir la plantilla, tàctica tant estesa a TMB.  Ara li és molt còmode quan puja per l’ascensor a l’edifici de ZF2 que  personal afectat de bus no la mirin malament, ni per el seu propi equip de treball, com el seu adjunt responsable de relacions laborals Manel Vázquez que li va molt bé efectuar teletreball i ara ell si podrà ampliar més dies, igual que altre personal del seu equip i ara ho podran seguir fent de manera millorada, no com als que ara els hi nega retirant l’actual aplicació unilateral.

La Natzaret, unilateralment, decideix retirar l’actual aplicació a una part del personal de bus, com a mesura de pressió per impedir una negociació i millora en l’aplicació del treball a distància sobre el personal de bus, aquesta és la situació.

La RD sempre té el costum de recordar que Bus i Metro son dues empreses diferents, però només quan interessa,  sobretot quan li indiquem que a Metro sí s’apliquen millores socials i econòmiques que restringeix, nega, o retira unilateralment al personal de Bus.

Recordem per exemple de l’actual tracte diferenciat sobre la integració del personal de fora de conveni de Bus pendent de realitzar amb compromisos signats i la integració ja efectuada a Metro, actualment no en vol sentir ni a parlar. Ni la retirada unilateral, tot i sentència ferma, del permís d’intervenció ambulatòria sense ingrés que sí aplica a Metro.

El comunicat que l’aplicació del teletreball amb els límits del article 19 no és extensible al personal  de Transports de Barcelona S.A., tot una contradicció amb una aplicació parcial.

Doncs, ara s’ordena aplicar el teletreball només al col·lectiu amb condicions euro de TB i el personal de fora de conveni que ocupen llocs de treball susceptibles de teletreballar, segons el mapa unilateral de teletreball mentre en sigui voluntari, sense negociar amb la RT millores o altre personal que sí es susceptible d’efectuar-lo.

Justifiquen la decisió de donar un tracte diferenciat sobre part del personal de conveni de TB, fins que s’acordi en comissió paritària la seva imposició. Tota una contradicció doncs el personal amb condicions Euro de Bus sí està contemplat dins del conveni de TB.

Recordem que les persones treballadores que disposen de pactes individuals vigents per sentència judicial, continuaran amb els dies acordats sense afegir dies addicionals, i no caldrà que formalitzin la sol·licitud d’adhesió voluntària segons conveni només faltaria.  No expliquen amb sentencies una part de la plantilla va guanyar judicialment l’aplicació del teletreball com a mesura conciliadora i no restrictiva del 30% de la jornada mensual. Nazaret no vol negociar ni amb la totalitat de la RT i menys amb CGT, doncs l’actual regulació de metro els hi és molt favorable i reversible sempre que ho decideixin i amb qui ells només vulguin.  Molts diuen que som radicals, ens ho prenem com un elogi, doncs…

 Sí, som radicals en defensa de les millores i drets de tota la plantilla.