Comissió Administració 11/11/21

L’11 de novembre es celebra reunió Monogràfica d’Oficina de Centre a la Comissió d’Administració a les oficines ZF II.

La Directora de Persones Bus, Nazaret Gonzalez, obre la reunió explicant que tot i que no es podran signar canvis en aquesta comissió que afectin a conveni, sí que tenen previst començar a treballar en una reorganització horària i laboral que posteriorment s’enviarà ja treballada a la mesa negociadora de conveni. Això crea un debat en si la modificació d’uns calendaris o horaris més beneficiosos per al personal afecta o no a conveni i/o a la massa salarial, i si es podran aplicar de forma immediata.

Un altre vegada durant la reunió ha de venir la CGT a recordar als altres sindicats d’on venim i a on estem, a veure, també ens agradaria una vareta màgica on les millores reivindicades es converteixin immediatament en realitat, però no fem promeses buides així que, segons consta a la pròrroga de conveni signada 3/12/20:

  • “Se revisará en Comisión Paritaria el calendario del personal de Oficina de Centro, para conseguir que la obligación de prestar trabajo en fines de semana se reduzca al mínimo posible“.

El 16/3/21 es fa una primera reunió monogràfica a la Comissió d’Administració després de la consegüent derivació de la comissió paritària del 16/2/21. Una primera presa de contacte on ens emplacem a continuar treballant properament. Doncs properament per a l’empresa ha estat quasi 8 mesos desprès, tot i les reiterades peticions de la Representació Social de les persones treballadores. En aquest interval es va signar com distribuir el 0,9 % d’increment del 2021, així que qualsevol canvi que pugui comportar modificacions a la massa salarial queda ajornada al 2022 i a les negociacions del conveni col·lectiu que ja s’ha començat a negociar.

Val no cal explicar tot el guirigall de la reunió, anem al tema:

 

Col·lectiu d’Agents de Centre

La Direcció proposa substituir la voluntarietat dels calendaris 57, 65 i 72 per un únic calendari “millorat” prenent com a referència el 65, que segons afirmen és el més comú al col·lectiu, i per garantir la cobertura del servei tots els dies de l’any, vol establir una escollida de vacances per franges i algun sistema de borsa de disponibilitat.

Des de la CGT els mencionem les seves pròpies paraules durant l’exposició, “que els calendaris actuals no s’ajusten a les necessitats de l’Oficina de Centre” i és per tant una necessitat organitzativa de l’empresa. Tots els sindicats estem d’acord que el canvi de calendaris no és una reivindicació d’aquest col·lectiu, per el que qualsevol canvi ha de ser per millorar i en cap cas pot comportar una pèrdua econòmica. Estem en contra de l’escollida de vacances per franges. Algú comenta que el sistema de borsa de disponibilitat es diu “cambio de sexto”. Des de la CGT pensem que potser s’haurien d’informar millor, però en tot cas esta clar que els calendaris anuals han d’incloure els 224 dies i les 1666 hores anuals correctament planificades i periodificades com ja tenen ara, i no es poden deixar unes quantes pendents de planificar per posar-les a una borsa on la direcció obligui a treballar segons li interessi.

En aquest debat també es reivindica que les funcions han canviat i ampliat al llarg dels anys i no s’han vist reflectides en el salari, Direcció ens recorda que ja es va fer una revisió de funcions fa un parell d’anys, per el que des de la CGT se’ls replica que les valoracions de la VPT estan dissenyades per calcular a la baixa, com ja vam comprovar amb el canvi de nivell del Personal de Maniobres i si no hi ha unes indicacions des del Conveni Col·lectiu o la Direcció, aquestes valoracions no aportaran cap canvi econòmic, ni que aquest sigui un plus d’Agents de Centre ni que es demani pujar a nivell 7.

 

Col·lectiu Tècnics Polivalents

La gran novetat és que la Direcció ens notifica que no necessita cobertura d’aquest col·lectiu de 2 a 6 de la matinada i que és probable que en caps de setmana només en necessiti en dissabte o diumenge i no totes les franges.

Certament és una llàstima que hagin trigat tant a fer aquest segon monogràfic, doncs en ser un col·lectiu petit i amb poca rotació els darrers de la llista es troben fins a data d’avui obligats a treballar de nit tot aquest temps sense necessitat. Esta per veure si la direcció serà capaç de trobar un encaix en adaptar horaris en els límits que li permet el conveni actual.

Se’ls demana càlcul de capacitats en caps de setmana i proposta de calendari, no tenen preparada ninguna de les dues coses. Des de la CGT se’ls recorda dues vegades que ja tenen un calendari de dilluns a divendres, el de tècnics i administratius de centre (Perifèrics) i si la necessitat en caps de setmana és tant minsa bé es poden cobrir amb hores extres o guàrdies.

 

Celebrem que finalment s’admeti que les funcions i necessitats dels dos col·lectius son diferents i que no es mantindran calendaris i horaris iguals per suplir les funcions de finestreta.

Se li recorda a la direcció que el col·lectiu de Responsables Tècnics d’Operacions (RTO) també formen part d’Oficina de Centre i que les seves reivindicacions són horari Euro i flexibilitat horària.

Des de la CGT abans d’acabar, els recordem que a la reunió del 16/3/21, el primer monogràfic, la part social vam fer unes peticions que encara no s’han facilitat ni donat resposta, després de fer-me llegir tots els punts, un a un es verifica que encara són vigents i sense resposta, per el que “s’admet” reiterar la petició a l’acta. També els recordo que s’ha demanat durant la reunió els tipus de calendaris del col·lectiu d’Agents de Centre que justifiquin si el grup 65 és el més demandat, i que per tant ho afegeixin a les peticions.

 

Perquè la CGT no hem signat l’acta?

El dia abans de la reunió, la CGT ens enterem que els sindicats presentarem una proposta de millora conjunta amb tots el logos, inclòs el de la CGT, quan ni se’ns havia consultat si estàvem d’acord amb l’escrit a presentar ni tenien el permís clar per utilitzar el nostre logo. La carta és el resultat d’una reunió informal entre sindicats amb la participació de persones dels col·lectius afectats amb la intenció de preparar aquest escrit, tot i que un afiliat de la CGT té la sort d’enterar-se i poder-hi participar, ja no es posen en contacte ni amb ell ni amb la secció sindical per acordar el redactat final.

Abans d’entrar a la reunió, en plena trifulca descobreixo que tant ACAT com ACTUB els hagués agradat modificar algunes coses però no se’ls hi a donat tampoc la oportunitat i que el SIT ni tant sols va assistir a la reunió de preparació.

Després d’un recés CCOO entrega la carta sense logos a la reunió, CGT demanem que hauran d’identificar en nom de qui s’entrega, CCOO, UGT i SIT es sumen en bloc, en el sarau posterior ACAT mostra alguns dubtes però es suma, ACTUB sembla que necessita comentar el que li hagués agradat canviar, faig palès en veu alta que no soc la única que la considera ni ambiciosa ni consensuada, però no pretendrà incloure a l’acta les modificacions a la carta conjunta, davant la pressió es suma a la resta.

Només es confirma el que ja vam veure a l’últim Comitè d’Empresa, el trident en ple funcionament, UGT, CCOO i SIT van de la mà, els altres els segueixen encara que no hagin comptat amb ells, ACAT al que digui el trident, que l’hi hauran promès? I com en aquest cas ACTUB no es podia abstenir doncs al sol que més escalfa sumant-se al Trident + ACAT.

En el moment de modificar l’acta, començo indicant que al paràgraf  “RT, excepte CGT, lliura una proposta..” que després de excepte CGT han d’afegir “per no considerar-la prou ambiciosa” (doncs que no estigui consensuada no té interès a l’acta si finalment tots els altres claudiquen) moment en que tots els sindicats es planten d’un bot davant la secretària d’actes no fos cas que s’atreveixi a escriure tal cosa. La pròpia secretària d’actes els hi dona un cop de mà tot declarant que ella no a escoltat aquestes declaracions i com a “prova” no les te al seus apunts, entre mig dels crits dels “sindica-listos” finalment reconeix que quan parla tothom no pot recollir tot el que passa, vaja, quina casualitat que des del bàndol de l’empresa no escoltin el que no convé ni a la Direcció ni als seus sindicats afins. L’acta encara no recull ni la petició del tipus de calendaris del col·lectiu d’Agents de Centre, ni la meva aportació suggerint que ja disposen del calendari dels Perifèrics que és de dilluns a divendres, però la situació arriba a un punt que impossibilita continuar, en quan comunico que en aquestes condicions no signaré l’acta, la secretaria d’actes aprofita per abandonar la sala de forma immediata, sense més opcions de modificació.

Ara a l’Oficina de Centre tenen una “proposta de millora” majoritària dels altres sindicats, per si no ho fan els altres aquí la teniu. Un anàlisi curt: Un plus sense quantitat, demanar que empresa faci bé la seva feina com per exemple cobrir les vacants, fer formació o habilitar a la plantilla per fer les seves funcions, supressió de franja de nit quan la direcció ens acaba de notificar que es pot estalviar hores de nocturnitat,  veieu per on vaig?

En sortir algú es mofa que la CGT és la única que no dona suport a una plataforma unitària. I doncs que esperaven, que la CGT és deixes arrossegar per les estratègies del trident en unes peticions mínimes per als col·lectius per tal d’aconseguir que la direcció els segueixi mantenint les seves alliberacions!!   I ara!!   Mai!!   nosaltres seguirem lluitant per els drets i millores laborals dels treballadors i treballadores.

Entre assemblees i altres comissions se m’avança CCOO fent el seu article, curiosament l’artífex de les propostes conjuntes no posa el document original que ha fet entregar a nom de tothom menys CGT, si no que l’intenta millorar demanant, a més del plus d’Agent de Centre original, el nivell 7.

Crits abans d’entrar, ironies i indirectes tot just començar la reunió que haig de frenar, actituds agressives durant l’intent de modificació de l’acta, crits a la porta al acabar. La veritat, com a única dona delegada a TB totes aquestes mostres viciades de a veure qui crida més, qui sembla més agressiu, qui porta la veu dominant … en definitiva, qui la te més llarga, em sorprenen en ple segle 21.

Salut i Lluita