Pla d’Igualtat 01-08 del 04-2022 – Aportacions Pla d’Acció

En les darreres reunions del Pla d’Igualtat hem continuat debatent les mesures aportades per les seccions sindicals pel Pla d’Acció. El dia 1 d’abril vam debatre la proposta d’una altra secció sindical i a continuació vam començar amb la proposta de la CGT.

El document «Recull de propostes Pla d’Acció» (veure’l aquí) és una recopilació, elaborada per la CGT, de les propostes que han anat apareixent per totes les parts durant la Negociació del Pla d’Igualtat i les Meses Tècniques de Treball. Prenent com a document d’origen la proposta de la Consultoria MiT, des de la CGT hem anat afegint en lila les accions i correccions que considerem necessàries per avançar de forma real en la igualtat entre dones i homes a TB, detallant també la persona responsable, la data en què s’ha de realitzar, els indicadors de seguiment i els recursos necessaris per a cada acció. Aquest document ens va ocupar part de la reunió del dia 1 i el vam continuar debatent a la següent reunió del dia 8 d’abril, en què no hi va haver temps d’acabar i va quedar pendent el darrer punt «Conciliació laboral i familiar» amb l’argument que això ja es debatrà a la negociació del conveni col·lectiu.

Cal recordar contínuament, a totes les parts d’aquesta comissió, que aquesta és la mesa de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat, a la qual el RD901/2020 i el RD902/2020, concedeixen les mateixes capacitats i obligacions que als convenis col·lectius. Així doncs, queda pendent de negociar les mesures de conciliació i la resta de temes que quedaven per afegir, excepte que s’acceptin totes les propostes i així ja ens estalviaríem el debat.

El 8 d’abril també vam revisar les esmenes al diagnòstic que vam aportar la CGT el passat 22 de març, ja modificades al document per la Consultoria MiT. Per tal de no adaptar la diagnosi separant el personal de les cotxeres de la resta de col·lectius i localitzacions, ens accepten que a les cotxeres existeix segregació vertical, o sigui, quan més pugem a l’escala salarial i més capacitat de decisió a l’empresa, menys percentatge de dones. Caldran mesures correctores, però difícilment resultaran eficients si no comptem amb el nivell d’anàlisi necessari. Seguim sense l’auditoria retributiva.

En voler afegir una acció referent a l’ús dels vestuaris a les cotxeres, Nazaret Gonzalez, responsable de les persones de TB, afirma rotundament que qualsevol persona de la plantilla de TB pot fer ús dels vestuaris disponibles als centres de treball, és el dret a l’ús de les taquilles el que està limitat. Així que ja sabeu, tant homes com dones o persones de gènere dissident, podeu fer ús dels vestuaris sempre que els necessiteu.

Salut, Sororitat i Igualtat