PLA D’IGUALTAT – NEGOCIACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ.

Negociant el Pla d’Acció, 22-26 d’abril i 6-20 de maig

Durant 4 reunions, hem estat negociant i defenent una a una les mesures del Pla d’Acció (veure la proposta de la CGT a l’article anterior), les hem anat classificant en 4 apartats: acceptada, descartada, pendent i conveni. Recordeu que el Pla d’Igualtat disposa d’una entrada a la pagina principal de la intranet, on podeu consultar les actes i la diagnosi.

Les acceptades, lògicament, són les accions que es pren el compromís de fer. Entre aquestes hi ha un seguit d’informes de seguiment, protocols, documents de recomanacions i guies que engloben gran part de les accions que es descarten, convertint-les en un calaix de sastre que haurem de vigilar que continguin tot el pactat.

La majoria de les accions descartades són accions similars, duplicades o que ja estan incloses a una altra acció, fins al punt que per agilitzar la feina s’ha creat un acrònim IAM (Inclosa a Altres Mesures); Cal remarcar que es treballa sobre un document on s’han afegit totes les propostes, i s’ha hagut de fer una feina d’analisi amb visió de conjunt.

Algunes altres accions s’han descartat perquè ja s’estan fent actualment, el que evidencia la inoperància de la intranet com a eina de consulta per a gran part de la plantilla, com per exemple: la discriminació positiva ja s’aplica, o els casos assetjament ja estan centralitzats en un número de telèfon (687304334), que gestiona una empresa externa especialitzada, o  les ajudes per perruques oncològiques o sostenidors mastectomitzats ja estan incloses a les ajudes que gestiona el FAS.

De totes les descartades, el que més ens sorprèn és la contínua negativa a fer accions per a la inclusió de persones amb gènere dissident/LGTBIQ+, a dones que han patit violència de gènere o altres col·lectius amb risc d’exclusió social, posant en dubte fins i tot la necessitat d’establir convenis marc amb entitats d’ajuda especialitzada, amb la trista excusa que la Treballadora Social ja ha de conèixer aquestes entitats.

Deixem com a pendents les accions que es necessita consultar la seva viabilitat a persones o departaments que no estan presents a la reunió. A mesura que s’obté la resposta adient, es van negociant i tancant les accions pendents. Tot i la falta d’assistència recurrent de les persones representats de la direcció a aquesta negociació, han quedat quasi totes tancades a la darrera reunió, el dia 20 de maig.

A l’apartat conveni, s’hi ha posat les accions que afecten el conveni col·lectiu, entre elles totes les de l’apartat de conciliació i corresponsabilitat. Ah! No, me n’oblidava, s’ha aconseguit deixar una acció que inclou una taula informativa. Això és ridícul !!

«L’Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral», és un dels apartats obligatoris del RD901/2020, i si bé és cert que a l’actualitat hi ha obertes dues taules negociadores, la del Pla d’Igualtat i la del Conveni Col·lectiu, el Pla d’Igualtat ha de tenir el seu propi pressupost des del qual assumir les despeses i costos, també, del Pla d’Accions, incloses les accions d’aquest apartat.

________________________

A la primera reunió, el 22 d’abril, s’aporta a la mesa negociadora una resolució d’Inspecció de Treball que ens dóna la raó a un any i mig de reivindicació, la mesa negociadora del Pla d’Igualtat ha de tenir els mateixos drets i deures que tenen a TB l’actual mesa negociadora del Conveni Col·lectiu. Des d’aquest moment, la minsa aportació que han fet algunes seccions sindicals, s’ha perdut definitivament, en l’únic que són capaços de pensar aquest sindicats, és en la manera d’aconseguir més i més hores de rebaix sindical.

 

Salut, Sororitat i Igualtat