Comissió Administració 23 11 21– Proposta calendaris AC i TP

El 23 de novembre es reuneix la Comissió d’Administració amb l’ordre del dia Oficina de Centre. Atenent a la nostra petició del 16/3/21 assisteix un Responsable d’Oficina de Centre, que és qui ens fa la presentació de la proposta de calendaris de l’empresa. Tot i la convocatòria, només “toca” parlar dels calendaris pel personal d’Agents de Centre i de Tècnics Polivalents, es descarta qualsevol altre tema organitzatiu o retributiu, ni tampoc qualsevol referència als altres col·lectius que també hi ha.

El document ens presenta els grups de descans 67 i 68, que en cap moment han estat pactats entre empresa i sindicats encara i que així hi consti.  Al·legant que el que tenim pactat en conveni no s’ajusta a les necessitats d’empresa en col·lectius petits, pretenen les següents restriccions comunes:

  • Vacances: Màxim 50% en vacances a la vegada, escollides per franges horàries i centres de treball i el grup de descans de l’estiu, s’assignarà després de l’escollida de vacances.
  • Lletra calendaris: cada CON i franja tindrà unes lletres del calendari 67 i 68 disponibles que s’hauran de reassignar quan hi hagi mobilitat de persones.

Proposta Agents de Centre

Ens presenten les dades sol·licitades de distribució de models de descans, el grup 65 és el més demandat sí, però a molt poca distància del grup 72, pel que el document compte amb una comparativa on afirmen que tot i que només perden 4 descansos en cap de setmana, en canvi cobrarien 686 € més (sembla que quan la proposta és tan clarament desfavorable sí que se’ls permet introduir conceptes retributius).

Proposen tandes de vacances de 3 setmanes (per fer més rotació a l’estiu diuen).

Distrib ACCalendari Hivern ACCalendari estiu AC

 

 

 

 

 

 

Proposta Tècnics Polivalents

El grup de descans més sol·licitat és el grup 72, seguit pel 65, amb una clara preferència de descansar els caps de setmana i sent una reivindicació del col·lectiu el calendari de dilluns a divendres, entrem a debatre la necessitat de cobrir els caps de setmana.

Empresa afirma que el quadre de serveis i les gestions associades s’han de fer a diari, no és viable avançar-lo ni tan sols 1 dia, ni serà viable fer-ho amb 5 dies d’antelació com tenim denunciat la CGT. La part social tampoc entenem que sigui necessària 1 persona al matí i un altre a la tarda el dissabte, i 1 persona al matí i 1 altre a la tarda el diumenge si l’única necessitat que ens reconeixen és fer el quadre de serveis. El teletreball tampoc no està tecnològicament adequat per aquesta funció en concret.

De forma excepcional podran cobrir serveis de finestreta, sospitem que aquesta és la raó principal de calendaritzar Tècnics Polivalents en torn de matí i tarda en caps de setmana.

S’elimina la franja nocturna, i afirmen que cap servei matinal començarà abans de les 6 del matí i cap servei de relleu acabarà més tard de les 2 (26 h).

Distrib TPCalendari hivern TPCalendari estiu TP

 

 

 

 

 

 

 

Des de la CGT els fem constància que al document (clicar aqui per veure’l) no consta cap criteri d’elecció o assignació de les Festes Oficials. No, no consta, és veritat, perquè el criteri actual ja és adequat, quin criteri? Que l’empresa els assigna segons l’hi convé.

Tenint en compte la suposada borsa d’hores que van anunciar a l’anterior comissió (11/11/21), des de la CGT també els hi preguntem si aquests calendaris s’han fet incloent les 1.666 hores i els 224 dies anuals que tenim actualment en conveni. Sí, afirmen que sí estan incloses.

Tots els sindicats ens manifestem en contra d’aquests sistemes de descansos, qui té la necessitat de reorganitzar l’Oficina de Centre és la direcció de l’empresa, no llençarem per la finestra la lluita dels treballadors i treballadores per poder triar entre els grups 57, 65 i 72 empitjorant la situació amb aquests únics models i sense ni a entrar a considerar altres reivindicacions d’aquests col·lectius.

Salut i Lluita