Pla d’Igualdad TB 2022-2025, NO APROVAT per la representació de les persones treballadores

Pla d’Accions 2022-2025, extracte del Pla d’igualtat no aprovat per la representació social

Protocol prev assetjament laboral

Procediment per la prevenció de l’Assetjament Sexual i per raó de Gènere

Pla d’Igualtat 2014-2018

Guia Práctica de PLANES DE IGUALDAD y medidas contra la BRECHA SALARIAL de CGT

Boletín informativo CGT  Planes de Igualdad

 

NEGOCIACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 2022- 2025

Denunciat el Pla d’Igualtat de TB